விசேட நாட்கள் 01.07.2017 – 31.07.2017

 

08.07.2017 சனிக்கிழமை பூரணை விரதம்

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விஷேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் 

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா 

உபயம் – kr. 400,- 

 

12.07.2017 புதன்கிழமை சங்கடஹரசதுர்த்தி விரதம்

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7: 00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

மாலை 7:45 மணிக்கு விநாயகர் வீதியுலா 

உபயம் – kr. 400,-

 

16.07.2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆடிப்பிறப்பு

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விஷேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் 

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா

 உபயம் – kr. 400,-

 

18.07.2017 செவ்வாய்க்கிழமை - கார்த்திகை விரதம், 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்க்கிழமை

இன்றைய தினம் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு  உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை.

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா

உபயம் – kr. 400,-

 

22.07.2017 சனிக்கிழமை ஆடி அமாவாசை விரதம்

இன்றைய தினத்தில், பிதிர்த்தர்ப்பணம் மற்றும் அர்ச்சனைகள் செய்யப்படும்.
பகல் 12:00 மணிக்கு விசேட பூசை நடைபெறும்.

 

 26.07.2017 புதன்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்,  ஆடிப்பூரம்

இன்றைய தினத்தில் பகல் கருமாரியம்மனிற்கு ஸ்நபன அபிஷேகமும்,  மாலை விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு கருமாரியம்மனிற்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் 

பகல் 12:00 மணிக்கு மதிய பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் விநாயகருக்கு அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் 

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு அம்மன், விநாயகர் வீதியுலா

உபயம் – kr. 400,-

உபயம் ஆடிப்பூரம் – kr. 1.000,-

 

குறிப்பு:

18.07.2017 ஆடிச்செவ்வாய்க்கிழமை முதலாம் ஆடிச்செவ்வாய்க்கிழமை

25.07.2017 ஆடிச்செவ்வாய்க்கிழமை - இரண்டாம் ஆடிச்செவ்வாய்க்கிழமை

ஆடிச்செவ்வாய்க்கு உபயம் எடுக்கவிரும்பும் அடியார்கள்நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் கமலினி ஜெயதரனுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 

தொலைபேசி எண்: 55931454/40087774