-கலைநிகழ்ச்சிகள் 15.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை

கலைநிகழ்ச்சிகள்    15.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை
மாலை 8:45 மணிக்கு கலைநிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகும்


வழங்குவோர்:


1.  ரெகானி ரெரி மகான் (வயலின்) 

     பிருந்தா றமேஷ் (வயலின்)

     கலைக்கூடம்:  சப்தஸ்வரா


    பக்கவாத்தியம்:

    நிரூஜன் றமேஷ் (மிருதங்கம்) 

    கலைக்கூடம்:  ஆர்யாலயா  

 

 

2.  ரெகானி ரெரி மகான் (வாய்ப்பாட்டு)

     கலைக்கூடம்: சப்தஸ்வரா


    பக்கவாத்தியம்:

    சேந்தன் தயாளன்  (மிருதங்கம்) 

 

 

 

3.  ஜனனி முருகானந்தம் (வாய்ப்பாட்டு)

     கலைக்கூடம்:  பிருந்தாவன சாரங்கா

 

 4.  ஆர்யாலயா  மாணவர்கள் (மிருதங்கம்)  

    

Add comment


Security code
Refresh