-08.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை கலைநிகழ்ச்சிகள்

08.10.2010 வெள்ளிக்கிழமை கலைநிகழ்ச்சிகள்
மாலை 20:45 மணிக்கு கலைநிகழ்ச்சிகள் வழங்குவோர்:

 


1.    ஷானியா ரெரி மகான்     (புல்லாங்குழல்).

 


2.    பிரவீன் பார்த்தீபன் மற்றும் சீரோன் தயாளன்  (புல்லாங்குழல்).
      

      சேந்தன் தயாளன் (மிருதங்கம்).

 


3.    ஷார்மளி சிவகணேசன்  (புல்லாங்குழல்).
     

       சாரங்கன் சிவகணேசன் (மிருதங்கம்).

 


4.    தீபா திருச்செல்வம்   (புல்லாங்குழல்).
      

       சேந்தன் தயாளன்      (மிருதங்கம்).

 


 நிர்வாகசபை,
பேர்கன் இந்து சபா.

Add comment


Security code
Refresh