விசேட நாட்கள் 01.05.2018 – 31.05.2018

03.05.2018  வியாழக்கிழமை  சங்கடஹரசதுர்த்தி

இன்றைய தினம் விநாயகப்பெருமானிற்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் 400 kr.

 

07.05.2018  திங்கட்கிழமை நடேசரபிஷேகம்

சிவனுக்கு  உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகள் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

நடேசரபிஷேக உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் ஆலய நிர்வாகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

உபயம் – kr. 400,-

 

15.05.2018 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை விரதம்

இன்றைய தினம் முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை, சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசையும் முருகப்பெருமான், வள்ளி, தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் இடம்பெறும்.

உபயம் 400 kr.

18.05.2018 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்

இன்று விநாயகப்பெருமானுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும். 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு வசந்தமண்டபப்பூசை. விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி இடம்பெறும்.

உபயம் 400 kr.

 

25.05.2018 வெள்ளிக்கிழமை - 1 ம் திருவிழா கொடியேற்றம்

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

காலை 08:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

காலை 09:00 மணிக்கு பூசை

காலை 09:45 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை

காலை 10:30 மணிக்கு கொடியேற்றம் 

காலை 11:15 மணிக்கு விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை  

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை 

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

26.05.2018 சனிக்கிழமை – 2 ம் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை, 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

 

27.05.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை – 3ம் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை 

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

28.05.2018 திங்கட்கிழமை – 4 ம் திருவிழா, வைகாசி விசாகம், தீப பூசை, பூரணைவிரதம்

இன்று மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் மாலை உருத்ராபிஷேகமும், விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு விசேட அபிடேகமும் விசேடபூசை, தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்

வைகாசி விசாகம் -  முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் நடைபெறும். 

பூரணை- கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகமும் நடைபெறும். 

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

 உபயம் திருவிழா kr. 400,-

  

மாலை 17:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும். முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் விநாயகப்பெருமானிற்கும் விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை 

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசையின் பின் சுமங்கலிபூசை நடைபெறும். அதன் பின் அம்மனும், விநாயகப்பெருமானும், வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் முருகப்பெருமானும் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.  

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

உபயம் பூரணை விரதம் – kr. 400,-

உபயம் வைகாசி விசாகம் – kr. 400,-

 

29.05.2018 செவ்வாய்க்கிழமை – 5 ம் திருவிழா 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை, 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

 உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை 

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

30.05.2018 புதன்கிழமை - 6ம் திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை, 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

 உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை 

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

31.05.2018 வியாழக்கிழமை 7ம்திருவிழா, வேட்டைத்திருவிழா

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை

உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை  

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசையின் விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

01.06.2018 வெள்ளிக்கிழமை சப்பறத்திருவிழா, சங்கடஹரசதுர்த்தி

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:30 மணிக்கு சங்கற்பம்

மதியம் 12:00 மணிக்கு பூசை

மதியம் 12:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை 

மதியம் 13:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

   

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம் 

இரவு 19:00 மணிக்கு பூசை  

இரவு 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

இரவு 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

02.06.2018 சனிக்கிழமை தேர்த்திருவிழா

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு விசேட அபிடேகமும் விசேடபூசை, தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 9:00 மணிக்கு சங்கற்பம், விநாயகப்பெருமானுக்கு விசேட அஷ்டோத்திர சங்காபிஷேகம், விசேட திரவிய ஹோம அபிசேகம்  நடைபெறும்.

காலை 10:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

காலை 10:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை,  வேதபாராயணம், திருமுறை ஓதல்

காலை 11:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை 

காலை 11:30 மணிக்கு தேர் வீதிவலம், பிராச்சித்த அபிசேகம்

 

மாலை 19:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 19:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

மாலை 20:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா உபயம்  திருவிழா kr. 1500,-

 

03.06.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத்திருவிழா

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு விசேட அபிடேகமும் விசேடபூசை, தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 9:00 மணிக்கு சங்கற்பம்

காலை 10:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

காலை 10:30 மணிக்கு ஸ்தம்ப பூசை

காலை 11:00 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை 

காலை 11:45 மணிக்கு தீர்த்தோற்சவம், விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா, ஆச்சாரியர் உற்சவம்

மாலை 19:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 19:30 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை

மாலை 20:15 மணிக்கு கொடியிறக்கம், 

மாலை 21:00 மணிக்கு விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா, மௌனோற்சவம்

மாலை 21:00 மணிக்கு சண்டேஸ்வரர் உற்சவம்

உபயம்  திருவிழா kr. 1500,-

 

04.06.2018 திங்கட்கிழமை  பூங்காவனம்,

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 17:45 மணிக்கு சங்கற்பம், விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும் 

மாலை 19:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 19:45 மணிக்கு வசந்தமண்டப விசேட பூசை, ஊஞ்சல்விழா  விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம்  திருவிழா kr. 1500,-

 

05.06.2018 செவ்வாய்கிழமை  வைரவர் மடை

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 18:00 மணிக்கு வைரவருக்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும் 

மாலை 19:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

குறிப்பு: உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் கமலினி ஜெயதரனுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி எண்: 40087774

Add comment


Security code
Refresh