சிரமதானம் 29.03.2018 - 01.04.2018

ஆலய நிர்வாகசபையினரால் 29.03.2018முதல் 01.04.2018 வரை  ஆலயத்தில் சிரமதானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிரமதானம் சிறப்பாக நடைபெற உங்களால் இயன்ற அனைத்து உதவிகளையும் செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

இடம்;:  வியாழக்கிழமை ஏழுமலை ஸ்ரீ ஆனந்த சித்திவிநாயகர் ஆலயம்.

காலம்: 29.03.2018  காலை   10.00 மணி 

 

--------------------------------------

Invitasjon til dugnad

Det inviteres herved til dugnad i templet. Styret ber deres støtte og hjelp til å gjennomføre denne dugnaden.  

 

Sted:   Eelumalai Sri Aanantha Sithi Vinayagar kovil

 

Tid: Torsdag  29.Mars 2018 kl. 10.00 

 

Vel møtt og håper at så mange som har anledning til å delta.

 

Styret

Bergen Hindu Sabha

Add comment


Security code
Refresh