விசேட நாட்கள் 01.05.2016 – 31.05.2016

விசேட நாட்கள்  01.05.2016 – 31.05.2016

04.05.2016 புதன்கிழமை பிரதோஷ விரதம்

இன்றைய தினத்தில் சிவனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து சிவனுக்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை

 உபயம் kr. 350,-

  

07.05.2016 சனிக்கிழமை - கார்த்திகை விரதம்

இன்றைய தினம் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை.

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் – kr. 350,-

 

09.05.2016 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி விரதம்

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்   

மாலை 7:45 மணிக்கு விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா 

உபயம் – kr. 350,-

 

18.05.2016 புதன்கிழமை பிரதோஷ விரதம்

இன்றைய தினத்தில் சிவனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து சிவனுக்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை

 உபயம் kr. 350,-

 

19.05.2016 வியாழக்கிழமை

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 6:00 மணிக்கு விநாய‍கவழிபாடு, அநுக்ஞை, கணபதி ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

20.05.2016 வெள்ளிக்கிழமை - 1 ம் திருவிழா (வைகாசி விசாகம்)

இன்றைய தினத்தில் வழமைபோல் அலங்கார உற்சவ பூசைகளும், வைகாசி விசாகத்தையொட்டி முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 முருகன், வள்ளி, தெய்வயானைக்கும் விநாயகப்பெருமானிற்கும் விசேட அபிசேகம் நடைபெறும். மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான், முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

உபயம் திருவிழா  kr. 1500,-

உபயம் வைகாசி விசாகம் – kr. 350,-

                                                                                   

21.05.2016 சனிக்கிழமை – 2 ம் திருவிழா பூரணை விரதம், தீப பூசை 

இன்றைய தினத்தில் வழமைபோல் அலங்கார உற்சவ பூசைகளும், பூரணையையொட்டி கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகமும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு மீனாட்சியம்மனுக்கும் கருமாரியம்மனிற்கும் விநாயகப்பெருமானிற்கும் விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்.

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விளக்குப் பூசை, அம்மன், விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா –  kr. 1500,-

உபயம் பூரணை விரதம் – kr. 350,-

 

22.05.15 ஞாயிற்றுக்கிழமை – 3 ம் திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா  

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

23.05.2015 திங்கட்கிழமை – 4 ம் திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

24.05.2016 செவ்வாய்க்கிழமை – 5 ம் திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

 மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா – kr. 1500,-

 

25.05.2016 புதன்கிழமை – 6 ம் திருவிழா - சங்கடகரசதுர்த்தி

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 உபயம் - சங்கடகரசதுர்த்தி விரதம் – kr. 350,-

 

 26.05.2016 வியாழக்கிழமை – 7 ம் திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் திருவிழா – kr. 1500,- 

 

27.05.2016 வெள்ளிக்கிழமை சப்பறத்திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், அதைத் தொடர்ந்து விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா  

 உபயம் –  திருவிழா kr. 1500,-

 

28.05.2016 சனிக்கிழமை தேர்த்திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 8:45 மணிக்கு சங்கற்பம், விநாயகப்பெருமானுக்கு விசேட அஷ்டோத்திர சங்காபிஷேகம், விசேட திரவிய ஹோம அபிசேகம்  நடைபெறும்

காலை 10:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

காலை 10:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசைவேதபாராயணம், திருமுறை ஓதல்

காலை 11:30 மணிக்கு தேர் வீதிவலம், பிராச்சித்த அபிசேகம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் –  திருவிழா kr. 1500,-

 

29.05.2016 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத்திருவிழா

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 8:45 மணிக்கு மணிக்கு சங்கற்பம், விநாயகப்பெருமானுக்கு விசேட அபிசேகம்

காலை 10:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

காலை 10:30 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை

காலை 11:15 மணிக்கு தீர்த்த உற்சவவிழா, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா, ஆச்சார்யா உற்சவம் 

உபயம் திருவிழா kr. 1500,-

 

30.05.2016 திங்கட்கிழமை –  பூங்காவனம்

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம், விநாயகப்பெருமானிற்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:45 மணிக்கு சந்தமண்டப விசேட பூசை, ஊஞ்சல்விழா  விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா   

உபயம் –  திருவிழா kr. 1500,-

 

31.05.2016 செவ்வாய்கிழமை –  வைரவர் மடை

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 6:00 மணிக்கு வைரவருக்கு விசேட அபிசேகம் நடைபெறும்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

உபயம் திருவிழா kr. 400,-

 

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் கமலினி ஜெயதரனுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 

தொலைபேசி எண்: 55931454;               கைத்தொலைபேசி: 40087774

Add comment


Security code
Refresh