விசேட நாட்கள் 01.09.2015 – 30.09.2015

விசேட நாட்கள் 01.09.2015 – 30.09.2015

 

01.09.2015 செவ்வாய்க்கிழமை – மகா சங்கடஹர சதுர்த்தி 

இன்று பகல் விநாயகப்பெருமானிற்கு அஷ்டோத்திர சங்காபிஷேகம் நடைபெற்று, மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

காலை 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்.

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா

உபயம் – kr. 1.500,-

 

04.09.2015 வெள்ளிக்கிழமை – கார்த்திகை விரதம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி

இன்றைய தினத்தில் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு, சந்தானகோபாலருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றுஇ முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 8:15 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் – kr. 350,-

 

17.09.2015 வியாழக்கிழமை – விநாயக சதுர்த்தி விரதம் 

இன்று பகல் விநாயகருக்கு அஷ்டோத்திர சங்காபிஷேகம் நடைபெற்று, இரவு விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா

உபயம் – kr. 1.500,-

 

19.09.2015 சனிக்கிழமை – 1ம் புரட்டாதிச்சனி  

இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

 

26.09.2015 சனிக்கிழமை – 2ம் புரட்டாதிச்சனி, நடேசரபிஷேகம்

இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும். மாலை சிவனுக்கு  உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகள் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

உபயம் – kr. 350,-

 

27.09.2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை – பூரணை விரதம்  

இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றுஇ அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்;பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் – kr. 350,-

 

29.09.2015 செவ்வாய்க்கிழமை – சந்தானகோபாலர் தினம் 

இன்று பகல் சந்தானகோபாலருக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று இரவு விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் சந்தானகோபாலர் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் – kr. 1.000,-

 

 

30.09.2015 புதன்கிழமை – சங்கடகர சதுர்த்தி  

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

உபயம் – kr. 350,-

 

நிர்வாகசபை

பேர்கன் இந்து சபா

Add comment


Security code
Refresh