Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Søndag den 20. september 2015

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 Med dette innkaller styret i Bergen Hindu Sabha sine medlemmer til ekstraordinær generalforsamling søndag den 20.09.2015.

Dato: Søndag den 20. september 2015

Tid: 12.00 – 16.00

Sted: Damsgård skole, Herman grans vei 2, 5162 Laksevåg

Saksliste

 1. Thiyanam
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av referat fra siste generalforsamling den 26.04.2015
 4. Orientering om styrets arbeid i perioden 26.04.2015 – 19.09.2015
 5. Økonomirapport
 6. Revidering av vedtak fra ekstraordinær generalforsamling den 15.12.2013 vedrørende “Murugan vikraham”
 7. Orientering av andre aktuelle saker
 8. Valg av nytt styret

8.1  Presentasjon av kandidatene

8.2  Valg

8.3  Presentasjon av resultater og godkjenning av nytt styret

 1. Avtale om overlevering av dokumenter fra nåværende styret til nytt styret
 2. Eventuelt

 

NB!

 • Styret vil gjerne informere om at registreringen starter kl. 11.30 og

forsamlingen er åpen kun for Bergen Hindu Sabha’s medlemmer.

 • Medlemmene som har betalt medlemskontingent innen 22.08.2015

(t.o.m 22.08.2015), har stemmerett til generalforsamling den 20.09.2015.

valg av nytt styret

Nominasjonsskjema (skjemaet er vedlagt) skal enten

1. Sendes som rekommandert post til styret i BHS

 

eller

2.  Legges i den anviste postkasse i tempelet. Bekreftelsesskjema for innlevert nominasjon som ligger hos presten i templet skal fylles ut før nominasjonsskjemaet legges i postkasse. 

*** Frist for innlevering av nominasjonsskjema er 05. september 2015 kl. 21.00.

NB! Dersom styret ikke mottar nok nominasjoner innen fristen, skal generalforsamlingen åpne for nominasjon på selve valgdagen søndag den 20.09.2015 (benkeforslag). Se § 4.8.4

 

Aktuelle punkter i vedtekter som gjelder for stemmerett, fremmøte og valg:

Aktiv medlemskap og stemmerett:

§3.4.1 - Medlemmer som er over 16 år og har betalt medlemskontingent, får status som aktivt

medlem. Aktive medlemmer har stemmerett og kun medlemmer over 18 år kan velges til verv

i foreningen.

§3.4.2 - For å ha rett til å stemme og stille til valg må medlemskontingenten være innbetalt minst 28 dager før generalforsamlingsdagen (møtedagen ikke medregnet).

Fremmøte:

§4.5 - Medlemmet kan møte med og stemme gjennom fullmektig. Fullmakt skal være skriftlig og undertegnet, og medbragt til generalforsamlingen. Som fullmektig kan kun brukes medlemmets ektefelle, foreldre, svigerforeldre, barn, svigerbarn eller søsken.

Valg:

§4.8.1 - De som ønsker å stille til valg, eller nominere andre til valgkandidat må sende gyldig utfylt nominasjonsskjema til styret senest 14 dager (valgdagen ikke medregnet) før valgdagen.

§4.8.2 - Det må være minst syv kvalifiserte nominasjoner innen fristen for at valget skal holdes. Hvis valget ikke kan holdes på grunn av manglende nominasjoner, avholdes nytt valg etter § 4.8. Frist for nytt valg bestemmes av generalforsamlingen.

§4.8.3 - Styret skal offentliggjøre de nominerte minst 7 dager før valgdagen (valgdagen ikke medregnet) på infotavla i templet.

§4.8.4 - Hvis valget ikke kan holdes ved to ordinære forsøk på grunn av manglende nominasjoner, skal generalforsamlingen åpne for nominasjon på selve valgdagen ved andre ordinær forsøk (benkeforslag).

Vel møtt

Med vennlig hilsen

Muttiah Santhakumaran

Forstander

På vegne av styret i Bergen Hindu Sabha

 

Vedlegg:

1.      Fullmaktsskjema

http://bergenhindusabha.info/images/files/Fullmakt200915.pdf

 

2.      Nominasjonsskjema

http://bergenhindusabha.info/images/files/Nominasjon200915.pdf

 

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh