விசேட நாட்கள் 01.10.2014 – 31.10.2014

விசேட நாட்கள் 01.10.2014 – 31.10.2014

 

02.10.2014 வியாழக்கிழமை – 9ஆம் நாள்-மஹாநவமி 

 

03.10.2014 வெள்ளிக்கிழமை - விஜயதசமி, கேதார கௌரிவிரதம்  

 

நவராத்திரியின் போது கருமாரியம்மனுக்கு நாளாந்தம் உருத்ராபிஷேகமும் விஷேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்;பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிஷேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

உபயம் நவராத்திரி 1 - 9ஆம் நாள் வரை –  kr. 350,-

உபயம் நவராத்திரி 10 ஆம் நாள்       -  kr. 500,-

 

04.10.2014 சனிக்கிழமை – 3ம் புரட்டாதிச்சனி  

இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு

எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

இரவு 07:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

07.10.2014 செவ்வாய்க்கிழமை – பூரணை, நடேசரபிஷேகம் 

இன்றைய தினத்தில் நடேசருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 05:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

உபயம் –  kr. 350,-

 

09.10.2014 வியாழக்கிழமை – சந்தானகோபாலர் தினம் 

இன்று பகல் சந்தானகோபாலருக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று

இரவு விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் சந்தானகோபாலர் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும் 

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் –   kr. 1.000,-

 

11.10.2014 சனிக்கிழமை – கார்த்திகை விரதம்,4ம் புரட்டாசிச்சனி

 

இன்றைய தினத்தில் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்:

இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு

எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.

 

மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் கார்த்திகை –  kr. 350,-

 

 

22.10.2014 புதன்கிழமை – தீபாவளிப்பண்டிகை

இன்று பகல் நாராயணனுக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று

மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் நாராயணன் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் –    kr. 1.000,-

 

23.10.2014 வியாழக்கிழமை – கேதாரகௌரி விரதம் முடிவு

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம். 

காப்பு –  kr. 101,-   (அர்ச்சனைத்தட்டு, இதற்க்குள் அடங்கும்)

 

24.10.2014 தொடக்கம் 30.10.2014 வரை கந்தசஷ்டி விரதம்:  

 

கந்தசஷ்டி விரத நாட்களில் முருகனுக்கு நாளாந்தம் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  

உபயம்  –  kr. 350,-

 

27.10.2014 திங்கட்க்கிழமை – சதுர்த்தி விரதம்;  

இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்  

இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்   

இரவு 8:15 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா 

உபயம் சதுர்த்தி – kr. 350,.-

 

29.10.2014 புதன்கிழமை – சூரன் போர் 

இன்றைய தினத்தில் முருகனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று அதன் பின்பு சூரன்போர் நடைபெறும்.

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்; நடைபெறும் 

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

இரவு 8:00 மணிக்கு சூரன்போர் அதன்பின் அபிசேகம்;  

உபயம் –  kr. 500,-

 

30.10.2014 வியாழக்கிழமை – பாரணை, திருக்கல்யாணம்

இன்றைய தினத்தில் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகம்இ விசேடபூசை தீபாராதனைகள்இ திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றபின் முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சி மற்றும்

ஊஞ்சல் பாடலுடன் திருவூஞ்சல் காட்சியும் நடைபெறும்.

 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:30 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்

இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

இரவு 7:45 மணிக்கு திருக்கல்யாணம், வீதியுலா, திருவூஞ்சல் 

உபயம் –  kr. 500,- 

 

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் துஷ்யந்தி குணபாலா(தொலைபேசி இல. 410 11 114) அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

 

நிர்வாகசபை

பேர்கன் இந்து சபா

Add comment


Security code
Refresh