ஆலயக்குருக்களை தங்கள் வீடுகளிற்கு வீட்டுப்பூஜை காரணமாக அழைத்து செல்லும் போது தொடர்புகளுக்கு

 

ஆலயக்குருக்களை தங்கள் வீடுகளிற்கு வீட்டுப்பூஜை காரணமாக  அழைத்து செல்லும் போது தொடர்புகளுக்கு

 

 

 

 

வேண்டுகோள்:
----------------
ஆலயக்குருக்களை தங்கள் வீடுகளிற்கு கிரியை, ஹோமம் மற்றும் வீட்டுப்பூஜை காரணமாக  அழைத்து செல்லும் பட்சத்தில், நிர்வாக சபையினரை தொடர்பு கொள்ள கேட்டு கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.


தொடர்புகளுக்கு:
கார்த்திக் : 467 69 063

Add comment


Security code
Refresh