-சிவராத்திரி கலைநிகழ்ச்சிகள் 09.03.2013

சிவராத்திரி கலைநிகழ்ச்சிகள் 09.03.2013

 

வழங்குபவர்கள்:

 

 

 

 

வயலின்
                         பிருந்தா  ரமேஷ் 

 

 

பிருந்தாவன சாரங்கா  கலைக்கூட  மாணவர்கள்.

 

 

வீணா:
                         மேனுஜா          உமாகாந்தன்  

 

 

வாய்ப்பாட்டு:
                          மயூரா              குணலிங்கம்  
                          வேணுஜா       சதாலிங்கம்
                          பிருந்தா.         ரமேஷ்           
                          இன்வன்தா   ஜூலியஸ்
                          நிம்                   ஜூலியஸ்
                         அசம்ரின்       ஸ்ரீதர்   

 

 

 

 மிருதங்கம்: 
                       நிரூஐன்.     ரமேஷ் 

Add comment


Security code
Refresh