-விசேட நாட்கள் 01.10.12 – 31.10.12

விசேட நாட்கள் 01.10.12 – 31.10.12

 

02.10.2012 செவ்வாய்க்கிழமை – சந்தானகோபாலர் தினம்


இன்று பகல் சந்தானகோபாலருக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று
மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் சந்தானகோபாலர் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்

.
பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 1.௦௦௦,-


03.10.2012 புதன்கிழமை – கார்த்திகை விரதம்; சங்கடகரசதுர்த்தி 


இன்றைய தினத்தில் விநாயகர் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.
 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் கார்த்திகை – kr. 350,-
உபயம் சங்கடகரசதுர்த்தி – kr. 350,-

06.10.2012 சனிக்கிழமை – 3ம் புரட்டாதிச்சனி 


இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு
எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 07:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

13.10.2012 சனிக்கிழமை – புரட்டாதிச்சனி கடைசி வாரம் 


இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு
எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 07:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

நவராத்திரி விரதம் 16.10.2012 தொடக்கம் 23.10.2012 வரை


நவராத்திரியின் போது கருமாரியம்மனுக்கு நாளாந்தம் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
உபயம் – kr. 350,-

 

18.10.2012 வியாழக்கிழமை – சதுர்த்தி விரதம் 


இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கு உருத்திராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்  
இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – ke. 350,-

19.10.2012 வெள்ளிக்கிழமை – 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 


23.10.2012 – செவ்வாய்க்கிழமை – சரஸ்வதி பூசை

 

24.10.2012 புதன்கிழமை – விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்


இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும். அதன் பின்பு அம்மன் வீதியூலா வரும் காட்சி, வாழை வெட்டு மற்றும் குழந்தைகளிற்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்

மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 7:45 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா, வாழை வெட்டு மற்றும் அபிசேகம்
இரவு 21:00 மணிக்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சி
உபயம் – ke. 500,-

 

26.10.2012 வெள்ளிக்கிழமை – 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

 


29.10.2012 திங்கட்கிழமை – பூரணை விரதம் 


இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன்
வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.
 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவு 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
இரவு 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 350,-

 

31.10.2012 புதன்கிழமை – கார்த்திகை விரதம்; 

இன்றைய தினத்தில் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்


மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் நடைபெறும்
இரவூ 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
இரவூ 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 350,-

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் திருமதி சிவனேஸ்வரி பாலசிங்கம் தொலைபேசி இல. 55 26 60 64 / 992 99 864 அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.


நிர்வாகசபை
போர்கன் இந்து சபா
 

Add comment


Security code
Refresh