“திருவிழா” கலைநிகழ்ச்சிகள் 2012 வெள்ளிக்கிழமை (08.06.2012)

“திருவிழா” கலைநிகழ்ச்சிகள் 2012 

 

வெள்ளிக்கிழமை  (08.06.2012) 


1. வாய்ப்பாட்டு:   

 

ஐனனி    முரளிதரன்


வேணுஜா    சதாலிங்கம்

மயூரா     குணலிங்கம்

 

 

2. வீணை  

 

மயூரா     குணலிங்கம்

 

 

பக்கவாத்தியம்:     

 
மிருதங்கம் : நிஷாந்தன்   குணலிங்கம்

Add comment


Security code
Refresh