திருவிழா” கலைநிகழ்ச்சிகள் 2012

திருவிழா  கலைநிகழ்ச்சிகள் 2012

 


வெள்ளிக்கிழமை   01.06.2012


புல்லாங்குழல் -                                               

சீரோன்    தயாளன்
 பிரவீன்    பார்த்தீபன்

 நிம்       யூலியஸ்  
இன்வன்தா  யூலியஸ்

 

பக்கவாத்தியம் மிருதங்கம்:

சேந்தன்     தயாளன்

 

 


              
சனிக்கிழமை 02.06.2012


வீணை,வாய்ப்பாட்டு:                

ஐனனி முருகானந்தம்


பக்கவாத்தியம்   மிருதங்கம்:

 நிரூஜன்  ரமேஷ்

 

 

 

சனிக்கிழமை 09.06.2012

 

புல்லங்குழல்:


சார்மளி சிவகணேசன்
அஜந்தன் ஜெயதரன்

மேனுஜா உமாகாந்தன்
ஷானியா ரெரிமகான்பக்கவாத்தியம்   மிருதங்கம்:


சேந்தன் தயாளன்
 

Add comment


Security code
Refresh