-சிவராத்திரி கலைநிகழ்ச்சிகள் 19.02.2012

சிவராத்திரி கலைநிகழ்ச்சிகள் 19.02.2012

 

வழங்குபவர்கள்:


1. 
விதுஷா  கிஷோர்குமார்  - சாக்ஸபோன் (Saxefon)

 

2. கார்த்திகா கிஷோர்குமார் - கீபோர்ட்           (Keyboard)

 

 
3. 
பிருந்தாவன சாரங்கா கலைக்கூட  மாணவர்களான


               
மயூரா குணலிங்கம்  - வீணை
               
கார்த்திகா எட்வேட்  - வாய்ப்பாட்டு

 

பக்கவாத்தியம் வழங்குபவர்கள்: 


               
நிரூஐன் ரமேஷ்    - மிருதங்கம்
               
நிஷாந்தன் குணலிங்கம்  - மிருதங்கம்/தபேலா

Add comment


Security code
Refresh