- அறிவித்தல் யூன் 15 சதுர்த்தி விரதம் அனுஷ்டிக்கப் படமாட்டாது

அறிவித்தல்


இவ்வருட ஆனி மாதத்தில் இரண்டு சதுர்த்தி விரதங்கள், முதலாவது ஆனி 1ம் திகதியிலும் (யூன் 15) இரண்டாவது ஆனி 31ம் திகதியிலும் (யூலை 15) வருகின்றன.

ஆலயக்குருக்களின் அறிவூரையின்படி ஒரு மாதத்தில் இரண்டு சதுர்த்தி விரதங்கள் வரும் போது இரண்டாவது திதியில் வரும் சதுர்த்தி விரதத்தை மட்டுமே நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.  எனவே ஆனி 1ம் திகதியில் (யூன் 15) வரும் சதுர்த்தி விரதம் ஆலயத்தில் அனுஷ்டிக்கப் படமாட்டாது என்பதை அடியார்களிற்கு அறியத்தருகிறோம்.

நடேசர் அபிசேகம் :

18.06.2010  நடைபெறவிருந்த நடேசர் அபிசேகம்  19.06.2010   திகதி சனிக்கிழமைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

 

இவ்வறிவித்தல் தாமதமானமைக்கு மனம் வருந்துகிறோம்.

நிர்வாகசபை
பேர்கன் இந்து சபா    
 

Add comment


Security code
Refresh