-கலைநிகழ்ச்சிகள்

வெள்ளிக்கிழமை கலைநிகழ்ச்சிகள் (16.12.2011)

வழங்குபவர்கள்: 

 
"பிருந்தாவன சாரங்கா" கலைக்கூட  மாணவர்களான:
மயூரா.     குணலிங்கம்    ---    வீணை
ரூபன்      சக்திமித்திரன்   ---    வாய்ப்பாட்டு
கார்த்திகா.  எட்வேட்        ---    வாய்ப்பாட்டு
ஐனனி.     முருகானந்தம்    ---    வாய்ப்பாட்டு

பக்கவாத்தியம் வழங்குபவர்கள்: 
|ஆர்யாலயா| கலைக்கூட  மாணவர்களான
நிரூஐன்.     ரமேஷ்       ---    மிருதங்கம்
நிஷாந்தன்   குணலிங்கம்    ---    மிருதங்கம்

Add comment


Security code
Refresh