வெள்ளிக்கிழமை கலைநிகழ்ச்சிகள் (16.12.2011)

 

வெள்ளிக்கிழமை கலைநிகழ்ச்சிகள் (16.12.2011) 

 

வழங்குபவர்கள்: 

பிருந்தாவன சாரங்கா கலைக்கூட  மாணவர்களான

மயூரா,     குணலிங்கம்.      ---    வீணை.

ரூபன்,      சக்திமித்திரன்.    ---    வாய்ப்பாட்டு.

கார்த்திகா,  எட்வேட்.         ---    வாய்ப்பாட்டு.

ஐனனி,     முருகானந்தம்.   ---     வாய்ப்பாட்டு.

 

 

பக்கவாத்தியம் வழங்குபவர்கள்: 

ஆர்யாலயா கலைக்கூட  மாணவர்களான

நிரூஐன்,     ரமேஷ்.          ---     மிருதங்கம்.

நிஷாந்தன்,   குணலிங்கம்.     ---    மிருதங்கம்.

 

நிர்வாகசபை,
பேர்கன் இந்து சபா.

Add comment


Security code
Refresh