-Høring - Forslag til Endringer i Vedtekter for BHS

  Klikk her for å lese Vedtekter for Bergen Hindu Sabha

– Revidert utkast

Til alle BHS medlemmer,

Høring – forslag til endringer i vedtekter for Bergen Hindu Sabha (BHS)

 

Det er en gruppe som ble dannet på generalforsamling den 30.01.2011 for å revidere

vedtekter for Bergen Hindu Sabha. Gruppen har utarbeidet utkast til endringer i

vedtektene (se vedlegg). Innspill til utkast om endringer i vedtektene kan enten

sendes som e-post til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , legges i den anviste postkassen

på templet eller kan sendes med post til følgende adresse:

Bergen Hindu Sabha,

Att. Vedtektsgruppen,

Storetveitveien 5,

5067 Bergen.

 

Utkastet er tilgjengelig som papirversjon på templet og finnes som elektroniskversjon

på hjemmesiden til Bergen Hindu Sabha: www.bergenhindusabha.info 

 

Frist for å innlevere innspill er 20. november 2011.

 

Med Vennlig Hilsen

Styret i Bergen Hindu Sabha

----------------------------------------------------------------------

 

To all BHS members

 

Hearing - proposed changes to the statutes of Bergen Hindu Sabha (BHS)

 

At the last general body meeting on 30.01.2011 there was a group was formed

to revise the statutes of Bergen Hindu Sabha. The group has revised the statutes

and has annexed amendments to the draft (see Appendix). BHS invites all of our

members to come with their suggestions to the draft in the revised statutes. Suggestions

can be sent by e-mail to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , or placed in the designated

mailbox at the temple or can be sent by post to the following address:

Bergen Hindu Sabha,

Attn. Vedtektgruppen,

Storetveitveien 5,

5067 Bergen.

 

The draft is available in paper version at the temple and the electronic version

available at the home page of Bergen Hindu Sabha: www.bergenhindusabha.info

 

Deadline for submission of proposals is 20th November 2011.

 

Yours sincerely

Board of Trustees Bergen Hindu Sabha.

Add comment


Security code
Refresh