-விசேட நாட்கள் 01.10.11 – 31.10.11 PDF Print E-mail
Written by நிர்வாகசபை.   
Thursday, 22 September 2011 11:54

விசேட நாட்கள் 01.10.11 – 31.10.11


01.10.2011 சனிக்கிழமை – 3ம் புரட்டாதிச்சனி 


இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு
எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.
 

பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 07:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

01.10.2011 - 05.10.2011 நவராத்திரி


 05.10.2011 - புதன்கிழமை – சரஸ்வதி பூசை


 நவராத்திரியின் போது கருமாரியம்மனுக்கு நாளாந்தம் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்;பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்  
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
உபயம் – kr. 350,-

 

06.10.2011 வியாழக்கிழமை – விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்


இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும். அதன் பின்பு அம்மன் வீதியுலா வரும் காட்சி, வாழை வெட்டு மற்றும் குழந்தைகளிற்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 7:45 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா, வாழை வெட்டு மற்றும் அபிசேகம்
மாலை 20:30 மணிக்கு ஏடு தொடக்கும் நிகழ்ச்சி
உபயம் – kr. 500,-

08.10.2011 சனிக்கிழமை – 4ம் புரட்டாதிச்சனி 


இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 07:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

 

10.10.2011 திங்கட்கிழமை – நடேசரபிஷேகம்


இன்றைய தினத்தில் சிவனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
உபயம் – kr. 350,-

11.10.2011 செவ்வாய்க்கிழமை – பூரணை விரதம் 


இன்றைய தினத்தில் கருமாரியம்மனிற்கும் மீனாட்சியம்மனிற்கும்   உருத்ராபிஷேகத்துடன் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, அம்மன்
வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 350,-

 

13.10.2011 வியாழக்கிழமை – சந்தானகோபாலர் தினம்


இன்று பகல் சந்தானகோபாலருக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று, மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் சந்தானகோபாலர் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 1.000,-

 

15.10.2011 சனிக்கிழமை – கார்த்திகை விரதம்; சங்கடஹர சதுர்த்தி, 5ம் புரட்டாதிச்சனி 


இன்று பகல் 11:30 மணி தொடக்கம் 02:00 மணி வரை ஆலயம் சனீஸ்வரனிற்கு எள்ளெண்ணெய் எரிப்பதற்காகத் திறந்திருக்கும்.
மாலை விநாயகர் முருகன் வள்ளி தெய்வயானைக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று, முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானை சமேதராய் வீதியுலா வரும் காட்சியும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும் 
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் கார்த்திகை – kr. 350,-
உபயம் சங்கடஹர சதுர்த்தி – kr. 350,-

 

21.10.2011 வெள்ளிக்கிழமை – 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

25.10.2011 செவ்வாய்க்கிழமை – தீபாவளிப்பண்டிகை


இன்று பகல் நாராயணனுக்கு ஸ்நபன அபிஷேகம் நடைபெற்று, மாலை விசேட பூசை தீபாராதனைகளுடன் நாராயணன் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 10:00 மணிக்கு சங்கல்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்

மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் – kr. 1.000,-

 

26.10.2011 புதன்கிழமை – கேதாரகௌரி விரதம் முடிவு
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

 

27.10.2010 வியாழக்கிழமை – கந்தசஷ்டி விரதாரம்பம்


கந்தசஷ்டி விரத நாட்களில் முருகனுக்கு நாளாந்தம் உருத்ராபிஷேகமும் விசேடபூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கல்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்  
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 
உபயம் – kr. 350,-

 

 28.10.2011 வெள்ளிக்கிழமை – 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி


 பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
பகல் 12:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 7:30 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம் 

29.10.2011 சனிக்கிழமை – சதுர்த்தி விரதம், கந்தசஷ்டி விரதம் 
இன்றைய தினத்தில் விநாயகருக்கும் முருகனுக்கும் உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று விநாயகப்பெருமான் வீதியுலா வரும் காட்சி நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:15 மணிக்கு சங்கற்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம் 
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பமாகும்  
மாலை 7:45 மணிக்கு சுவாமி வீதியுலா
உபயம் சதுர்த்தி – kr. 350,-
உபயம் கந்தசஷ்டி – kr. 350,-

 

31.10.2011 திங்கட்கிழமை – சூரன் போர்
இன்றைய தினத்தில் முருகனுக்கு உருத்ராபிஷேகமும் விசேட பூசை தீபாராதனைகளும் நடைபெற்று அதன் பின்பு சூரன்போர் நடைபெறும்.


பூசை நேரம் பற்றிய விபரங்கள்
மாலை 5:45 மணிக்கு சங்கல்பம் அதைத் தொடர்ந்து அபிசேகம்;
மாலை 7:00 மணிக்கு பூசை ஆரம்பம்
மாலை 7:50 மணிக்கு சூரன்போர் அதன்பின் அபிசேகம்; 
உபயம் – kr. 500,-

உபயம் எடுக்க விரும்பும் அடியார்கள் திருமதி சிவனேஸ்வரி பாலசிங்கம் தொலைபேசி இல. 55 26 60 64 / 992 99 864 அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.


நிர்வாகசபை
பேர்கன் இந்து சபா
 

Last Updated on Tuesday, 21 August 2012 09:08
 

Add comment


Security code
Refresh