தைப்பொங்கல் கலைநிகழ்ச்சிகள் - 14.01.2011 வெள்ளிக்கிழமை

 

14.01.2011 வெள்ளிக்கிழமை

 

கலைநிகழ்ச்சிகள் மாலை நேரப் பூசைகளின் பின்பு ஆரம்பமாகும்.

 

வழங்குபவர்கள்:

 

1. புல்லாங்குழல்: மேனுஜா  உமாகாந்தன்

                 இன்பன்தா ஜூலியஸ் 

                 ஷானியா ரெரி மகான்

 

  மிருதங்கம்   : சேந்தன் தயாளன்

  தபேலா      : சாரங்கன் சிவகணேசன்

 

 

2. புல்லாங்குழல்:  பிரவீன் பார்த்தீபன்

                                    சீரோன் தயாளன்

                                    தீபா திருச்செல்வம்

    

  மிருதங்கம்   :  சேந்தன் தயாளன்

  தபேலா      :  சாரங்கன் சிவகணேசன்

 

 

3. புல்லாங்குழல்:  சார்மளி சிவகணேசன்

                  அஜந்தன் ஜெயதரன்

        

  மிருதங்கம்   :  சேந்தன் தயாளன்

  தபேலா      :  சாரங்கன் சிவகணேசன்

 

 

4. புல்லாங்குழல்:  தீபா திருச்செல்வம்

                  மீரா திருச்செல்வம்

 

 

  தபேலா      :  சேந்தன் தயாளன், 

                 சாரங்கன் சிவகணேசன்

 

 

 

 

 

நிர்வாகசபை 

பேர்கன் இந்துசபா

Add comment


Security code
Refresh